BETA

Bezva půjčka, online půjčka, nebankovní půjčka

Od mládí Vás baví se neustále posouvat se svým tělem dopředu? Chodíte několikrát za týden do posilovny, kde radíte různým lidem, co a jak cvičit? Z Vašeho koníčku se stala práce, při které chcete mít dobré zázemí? Přemýšlíte o tom, že byste si pořídili vlastní posilovnu, ale náklady na to jsou moc vysoké? Tak jste dospěli k závěru, že by bylo vhodné si půjčit. Jak jistě znáte, na trhu se pohybuje spousta společností, které tyto problémy řeší. Jsou jich bezmála stovky, ale ne každá společnost by se Vám zamlouvala. Je jasné, že hledáte podnikatelskou půjčku. My jsme společností, která se na tomto trhu pohybuje několik let. Díky této době jsme získali spoustu zkušeností a kontaktů, pomocí nichž se nám daří sjednávat lepší produkty pro naše klienty.

Půjčka bez poplatků do 24 hodin

Co tedy konkrétně Vám nabídneme? Poskytujeme půjčky bez registru, což znamená, že se koukáme do registru dlužníků, ale nedáváme věcem v něm nějakou váhu. Konkrétně nabízíme půjčku v rozmezí od 100.000 Kč do 50.000.000 Kč. Při sjednávání podnikatelské půjčky neřešíme Vaše příjmy ani výdaje.

Nutností ale je půjčku zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Bez toho bychom Vám nepůjčili ani korunu. Čím je možné zajistit půjčku? Může se jednat o dům, byt, pole, pozemek, prakticky vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. V případě nějakých právních vad na výpisu z katastru nemovitosti, všechny tyto vady opravujeme, nebo je akceptujeme.

Půjčka bez poplatků a na vyplacení nemovitosti

Výši hodnotou zajištění je ovlivněna celková půjčka, kdy Vám maximálně půjčíme až 80% z hodnoty zajištění nemovitosti. Z praktického hlediska to znamená, že Vám půjčíme 2.400.000 Kč, jestliže Vaše nemovitost má hodnotu 3.000.000 Kč.

Jak u nás probíhá sjednání půjčky? Vaši žádost posoudíme a na jejím základě Vám nabídneme produkt. Tento produkt můžete zamítnout s tím, že nebudete platit peníze navíc za jeho zamítnutí. Peníze navíc neplatíte ani v případě, kdy chcete, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Ke všem žádostem našich klientů přistupujeme individuálně a vždy se snažíme najít to nejlepší řešení. Nabízíme možnost poslat půjčku na Váš účet do 3 dnů od podání žádosti.

Ptáte se jestli nabízíme nějaké řešení v souvislosti s dluhy? Ano nabízíme okamžitě vyplácení exekucí, jednáme s exekutorským orgánem o výši dlužné částky s tím, že usilujeme o její maximální ponížení. Dále posuzujeme nevýhodné půjčky, u kterých jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou. Neboť díky dlouholeté praxi se nám daří sjednat lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch nejhorších případech podáváme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Půjčka na vyplacení exekuce

Vlastníte-li zadluženou nemovitost, tak ji od Vás vykoupíme s tím, že v ní nadále můžete bydlet formou nájmu. Bylo by nutné nemovitost prodat, tak Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, která je splatná z prodeje nemovitosti.

Jestliže dlužíte u více společností, tak všechny dlužné částky sjednotíme do jedné tzv. konsolidace. Při této možnosti se dostáváme na zlomek splátky před jejím využitím. Při problémech se splácením preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním a tím zbytečným navyšováním dlužné částky. Při této domluvě se často dostaneme do bodu, kdy využíváme možnosti nastavení individuálního splácení, která spočívá v tom, že po určitou dobu splácíte pouze část splátky, např. během 3 let pouze 2/3 splátky. Na druhé straně, kdy Vámi vytvořená posilovna díky naším financím klape jak má a Vy jste si našetřili dostatečnou sumu, tak nabízíme možnost splatit půjčku předem a tím uspoříte budoucí úroky.

Snažíme se o maximální spokojenost našich klientů, kdy při jednání využíváme ohleduplnost a flexibilitu. Z každého problému vede řešení a my jsme ho schopni poskytnout nehledě na to, jak moc velký problém to je. Zkrátka s nemovitosti a jejich financováním umíme prakticky vše, co lze.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.bezvapujckabezpoplatku.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.